՛՛10-10-10՛՛ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՍԿՈ) ԾՐԱԳԻՐ

՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ՛՛ Ապահովագրական ՍՊԸ-ն իր հիմնադրման տասամյակի կապակցությամբ մշակել և հաճախորդներին է առաջարկում ՛՛10-10-10՛՛ ցամաքային ավտոտրանսպորտի կամավոր ապահովագրության (ԿԱՍԿՈ) ծրագիրը, որը հաճախորդին հնարավորություն է ընձեռում ապահովագրել իր մինչև 10 տարի հնությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցը՝ դրա համար վճարելով 10 ամսվա ընթացքում և ստանալ հնարավորություն ապահովագրավճարի 10%-ի չափ գումարն օգտագործելու մեկ այլ ապահովագրական ծառայություն ձեռք բերելու համար (օրինակ հաճախորդը կնքում է ԿԱՍԿՈ ապահովագրության վկայագիր, որի ապահովագրավճարի չափը կազմում է 100 000 ՀՀ դրամ, հետևաբար նա կարող է ձեռք բերել 70 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ ապահովագրության վկայագիր (օրինակ առողջության ապահովագրություն) և դրա համար վճարել 10 000 ՀՀ դրամ քիչ):

Թարմացված է՝ Փետրվարի 6, 2015 8:31