Ավտոտրանսպորտային միջոցի շուկայական արժեքը դրամ
Ավտոտրանսպորտային միջոցը օգտագործվո՞ւմ է որպես տաքսի
Վարորդների քանակը
Վարորդական ստաժը
Ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումարը
Ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումարը