ՏՄ տեսակ
Շարժիչի հզորություն (ձիաուժ)
Օգտագործման նպատակ
Նստատեղերի քանակ
Ապահովագրության ժամկետ
Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասը

Տարաժամկետ վճարման դեպքում գումարի առաջին մասն է դրամ, երկրորդ մասը ենթակա է վճարման պայմանագրի կնքման պահից ամսվա ընթացքում:
*Տարաժամկետ վճարման հնարավորություն տրվում է ապահովագրողի և ապահովադրի համաձայնության դեպքում, նախապես պայմանավորված ժամկետներում, առանց որևէ լրացուցոիչ գործակցի կիրառման: