Ավարտված մրցույթներ

Տարեթիվ

Մրցույթ

Հաղթող գին

2019 թ.

Համակարգիչների գնման մրցույթ

7,336,000 ՀՀ Դրամ

2019 թ.

Տրանսպորտային միջոցի օտարման մրցույթ

410,000 ՀՀ Դրամ