2022 թ-ի ֆինանսական տարվա արտաքին աուդիտի անցկացման մրցույթի հրապարակային հայտարարություն

«ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈւՐԱՆՍ» Ապահովագրական ՍՊԸ-ն 2022 թվականի գործունեության և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման նպատակով արտաքին անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է բաց մրցույթ (այսուհետ` Մրցույթ):
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Կցված ֆայլում։