ԿԱՍԿՈ հաշվիչ

Ավտոտրանսպորտային միջոցների (ԿԱՍԿՈ) ապահովագրությունն և ապահովագրավճարների հաշվարկը իրականացվում է Ընկերության խորհրդի կողմից սահմանված կանոնների և սակագների համաձայն, որին կարող եք ծանոթանալ Կայքի Ծառայություններ բաժնում: