Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

accident

Մենք բոլորս ենք մտահոգված մեր ֆինանսական խնդիրներով ու կենսական պայմաններով և փորձում ենք հնարավորինս նվազեցնել մեզ սպառնացող ֆինանսական կորուստներն ու ռիսկերը` ապահովելով մեր ընտանիքի բարեկեցությունը: Այնուհանդերձ կյանքի բոլոր բնագավառներում ռիսկն անխուսափելի է: Ապահովագրությունը կերաշխավորի հավանական ռիսկերի և պատահարների արդյունքում առաջացած Ձեր կորուստների վերականգնումը:

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն գծով «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»-ը առաջարկում է`

  • Դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրություն  
  • Անչափահասների դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրություն

Այս ապահովագրության համար ապահովագրական պատահարներ (ռիսկեր) են հանդիսանում`

  • դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրվածի աշխատունակության ժամանակավոր կորուստը.
  • դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրվածի աշխատունակության մշտական կորուստը, այդ թվում աչքի կամ վերջույթի կորուստը
  • մահը.

Ապահովագրությունը կարող է իրականացվել ինչպես վերոնշյալ բոլոր ապահովագրական պատահարներից, այնպես նրանցից յուրաքանչյուրից կամ մի քանիսից:

Ապահովագրության կանոններ Պայմանագրի կնքման կարգ Ապահովագրության սակագներ
Ապահովագրության սակագներ 2019թ.
Ապահովագրության պայմանագրի վերակնքման և վերաձևակերպման կարգն ու պայմանները
Վարորդի և ուղևորների ԴՊ ապահովագրություն ԴՊ Սպորտ Անչափահասների ԴՊ ապահովագրություն

Թարմացված է՝ Նոյեմբերի 25, 2021 14:54