Գույքի ապահովագրություն

home

Գույքի ապահովագրության միջոցով ապահովագրության ենթակա են`

  • բնակարաններ,
  • առանձնատներ,
  • բնակարանների և առանձնատների ներքին կահավորանք,
  • ներքին հարդարում,
  • առևտրային շենքեր, շինություններ,
  • գործարաններ, արտադրամասեր,
  • արտադրական սարքավորումներ
  • և այլն:

Այս ապահովագրությունը նախատեսում է հատուցում ապահովագրված գույքին հասցված վնասների և կորուստների դեպքում (ինչպես օրինակ` հրդեհի, կայծակի հարվածի, պայթյունի, փոթորիկի, կարկուտի, ջրհեղեղի, երկրաշարժի, սողանքների, փլուզումների, ջրմուղ կոյուղու վթարներ, ջրաքաշ խողովակների ջրի պատճառած վնասների, գողության, կողոպուտի, ավազակության և արտաքին ազդեցության այլ ռիսկերի դեպքում):

Գույքի ապահովագրության մի քանի հիմնական պայմաններ

Ապահովագրության ենթակա գույքի ապահովագրական գումարը դրա իրական (շուկայական) արժեքի շրջանակներում, սահմանվում է «ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»-ի և հաճախորդի փոխադարձ համաձայնությամբ: Գույքի իրական արժեքի որոշման համար անհրաժեշտության դեպքում գնահատումը կարող է կատարվել համապատասխան անկախ արժենշող կազմակերպությունների կողմից:
Գույքի ապահովագրության ժամանակ խիստ կարևոր է հակահրդեհային և անվտանգության միջոցների, պահակային ծառայության առկայության փաստը, որոնց պարագայում ապահովագրական սակագները նվազեցվում են:

Գույքի ապահովագրության կանոններ Պայմանագրի կնքման կարգ Ապահովագրության սակագներ
Գույքի սեփականատերերի պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ Ապահովագրության պայամանագրի վերակնքման և վերաձևակերպման կարգն ու պայմանները Ապահովագրության սակագներ 2019թ.
Բնակարան ծրագիր

Թարմացված է՝ Օգոստոսի 21, 2020 7:16