ՏՄ տեսակ
Շարժիչի հզորություն (ձիաուժ)
Օգտագործման նպատակ
Նստատեղերի քանակ
Ապահովագրության ժամկետ
Ապահովադրի Բոնուս-Մալուս դասը