Բեռնափոխադրումների ապահովագրություն

cargo

Բեռնափոխադրում իրականացնելիս Դուք հաճախ վախենում եք, որ այն տեղ չի հասնի կամ կհասնի վնասված: Անհանգստատալու փոխարեն, վճարելով չնչին ապահովագրավճար, դուք կարող եք ՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ՛՛-ից ձեռք բերել բեռի ապահովագրության պայմանագիր և հանգիստ լինել Ձեր փոխադրվող բեռի համար:

Փոխադրվող բեռների ապահովագրությունը գործում է ծովային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային, ինչպես նաև նշված միջոցներով խառը փոխադրումների դեպքում: Այս ապահովարությունը նախատեսում է փոխհատուցում գույքի (բեռի) ոչնչացման, կորստի կամ վնասվելու համար, որոնք պատճառվել են փոխադրման ընթացքում: Բեռների ապահովագրության ծածկույթը տարածվում է աշխարհի բոլոր երկրներում:

Յուրաքանչյուր բեռնափոխադրման դեպքում ապահովագրական սակագնի չափը որոշվում է ելնելով հետևյալ գործոններից`

  • բեռի տեսակից,
  • փոխադրման եղանակից,
  • ապահովագրական պատահարների ընտրված ծածկույթից,
  • փոխադրման պայմաններից,
  • փոխադրումների ծավալներն ու հաճախականությունից,
  • Ապահովադրի (բեռնափոխադրումների) վնասների վիճակագրությունից:
Բեռների ապահովագրության կանոններ
Բեռնափոխադրողների պատասխանատվության ապահովագրության կանոններ

Պայմանագրի կնքման կարգ

Ապահովագրության սակագներ
Ապահովագրության սակագներ 2019թ.
Ապահովագրության պայամանագրի վերակնքման և վերաձևակերպման կարգն ու պայմանները

Թարմացված է՝ Օգոստոսի 24, 2021 7:52