Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրություն

construct

՛՛ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ՛՛-ի կողմից առաջարկվող շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրությունը ներառում է երեք խումբ ռիսկերի ապահովագրություն, որոնք են`

  1. Շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում գույքին պատճառված վնասների ապահովագրություն,
  2. Շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում երրորդ անձանց պատճառված վնասների քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն,
  3. Շինարարական օբյեկտի թողարկումից հետո ետերաշխիքային պարտավորությունների ապահովագրություն:
Ապահովագրության կանոններ Պայմանագրի կնքման կարգ
Ապահովագրության սակագները
Ապահովագրության սակագները 2019թ.
Ապահովագրության պայամանագրի վերակնքման և վերաձևակերպման կարգն ու պայմանները

Թարմացված է՝ Ապրիլի 20, 2020 15:13