Բանկային ռիսկերի համապարփակ ապահովագրություն

bank

Բանկային (ֆինանսական ինստիտուտների) ռիսկերի համապարփակ ապահովագրություն (BBB)

Բանկային ռիսկերի ապահովագրությունը նախատեսում է բանկային ընթացիկ գործունեության հետ կապված ռիսկերի ապահովագրություն` բանկային գույքի, փոխադրվող դրամական միջոցների, ինչպես նաև որևէ ոչ շրջանառու միջոցների (ֆինանսական փաստաթղթերի) վնասի, էլեկտրոնային փոխանցումների կեղծ վճարումների, կեղծ փաստաթղթերի ու ստորագրությունների արդյունքում կրած վնասների, բանկի աշխատակիցների իրավախախտումների արդյունքում առաջացած կորուստների համար:

Ապահովագրության կանոններ

Ապահովագրության պայամանագրի վերակնքման և վերաձևակերպման կարգն ու պայմանները

Պայմանագրի կնքման կարգ

Թարմացված է՝ Դեկտեմբերի 23, 2015 15:01