Վերաապահովագրություն

Վերաապահովագրողների հետ «Արմենիա Ինշուրանս» Ապահովագրական ՍՊԸ-ն համագործակցում է կնքված ֆակուլտատիվ և օբլիգատոր վերաապահովագրության պայմանագրերի հիման վրա, որոնք հիմնականում կնքված են ապահովագրական գումարի էքսցեդենտի սկզբունքի հիման վրա` հաշվի առնելով Ընկերության կողմից ընտրված սեփական պահումների քաղաքականությունը:

«Արմենիա Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ն իր հաճախորդներին առաջարկվող բազմաբնույթ և համալիր ֆինանսական ծառայությունների շրջանակը մեծացնելու նպատակով մշտապես փորձելու է ընդլայնել իր վերաապահովագրողների ցանկը օտարերկրյա առաջատար ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններով:

Վերաապահովագրողների ցանկ

Թարմացված է՝ Հոկտեմբերի 31, 2023 6:44