2016 թ–ի սեպտեմբերի 1-ից ԱՊՊԱ–ն կնքվում է նոր պայմաններով

appa

2016 թ-ի սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ են մտել ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքման նոր պայմանները, որոնք փոփոխություններ են նախատեսում ոչ միայն ԱՊՊԱ պայմանագրերի պրոցեսում, այլև ապահովարական դեպքերի կարգավորման և հատուցումների վճարման ժամանակ։ Իրականացված փափախությւններին կաող եք ծանոթանալ կցված ֆայլում։